Eigen laboratorium


Bij APW beschikken we over een eigen laboratorium. Hier onderzoeken we asfaltmengsels, testen we de kwaliteit en kijken we hoe we de mengsels kunnen verbeteren. Onze laboranten testen elk asfaltmengsel dat we produceren. Elk mengsel moet voldoen aan de eisen die gesteld worden in de CE-bladen die op dat mengsel van toepassing zijn.

Controlekamer


In de controlekamer houden we toezicht op het productieproces. We monitoren alle grondstofstromen, de voorraden, temperaturen en hoeveelheden.